contact

Door anders te kijken...

kun je anders gaan denken,

anders gaan doen,

anders gaan voelen,

anders gaan leven,

steeds meer in overeenstemming
met wie jij in je kern bent.

In het vorige Blog Rouw is voor de innerlijke vrouw I, kon je lezen wat er gebeurt met de leden van jouw innerlijke familie bij een plotseling verlies? Dit blog gaat over het zware werk dat er bij verlies op het bordje van ieders innerlijke vrouw ligt. Het maakt helder dat de draagkracht van de innerlijke vrouw dan behoorlijk op de proef wordt gesteld.

Elke persoon heeft zijn eigen innerlijke familie in zich: een innerlijke man, vrouw, jongen en meisje. Samen vertegenwoordigen ze alle facetten van je persoonlijkheid en alle kwaliteiten die je kunt inzetten in een bepaalde situatie. Hun samenspel of hun innerlijke strijd bepaalt ons gedrag in een bepaalde situatie Lees ook het blog Maak kennis met je innerlijke familie en het blog Rouw is voor de innerlijke vrouw I 

De innerlijke vrouw en de overige familieleden
De innerlijke vrouw is degene die een verlies moet dragen. Ze beschikt over de wijsheid die nodig is om een verlies te accepteren omdat ze weet dat verliezen en winnen, leven en dood allemaal onderdeel zijn van een groter geheel. Heel langzaam verteert ze de pijn en het verdriet dat erbij hoort. Maar met het accepteren, verwerken en dragen van het verlies is de innerlijke vrouw nog niet klaar want het is ook de innerlijke vrouw die kan zien wat het verlies met de rest van de familie doet, wat de impact voor een ieder is. Ze weet wat een ieder nodig heeft om een intens verlies te boven te komen en probeert ervoor te zorgen dat iedereen de zorg en aandacht krijgt die nodig is.

Het innerlijke meisje
De prioriteit van de innerlijke vrouw ligt bij het geruststellen en troosten van het innerlijke meisje. Er moet oog blijven voor haar gevoelens. Naast verdriet zal ze ook boosheid, eenzaamheid, angst, schuld, schaamte, machteloosheid, en wanhoop voelen. Vaak zal het meisje deze emoties ook nog eens tegelijk en door elkaar heen voelen, wat heel verwarrend kan zijn. De innerlijke vrouw neemt het meisje als het ware op schoot. Zij kan alles wat het meisje voelt bewust maken en deze gevoelens gaan accepteren, dragen en door-voelen.
Zolang het innerlijke meisje niet wordt getroost en gerustgesteld, blijft het verdriet van het meisje op de voorgrond staan.

De innerlijke man
Met het meisje op haar schoot heeft de innerlijke vrouw daarnaast de taak om de innerlijke man aan te sturen en hem gericht in te zetten waar dat nodig is. De innerlijke man is in de war en wil iets doen, het is soms dan ook zaak om de innerlijke man te remmen bij ondoordachte acties. Hij zal wellicht te hard van stapel lopen om het innerlijke meisje te beschermen. De innerlijke man kan ook verstrikt raken in zijn overtuigingen over dat wat hoort, kan of mag in het uiten van alle gevoelens die het meisje voelt en zo het rouwproces belemmeren.
Als de innerlijke vrouw en de man echter goed samenwerken dan is de daadkracht van de innerlijke man juist op een positieve manier in te zetten bij de vele moeilijke stappen die gezet moeten worden zowel in het aangaan van het verlies als bij het werken aan het herstel. Ook heeft de innerlijke man een belangrijke taak bij het herstellen van het vertrouwen in het leven van het innerlijke meisje. Ze zal zich weer veilig gaan voelen wanneer ze weet dat de innerlijke man er is om haar te beschermen en dat haar emoties er ook vanuit de overtuigingen van de innerlijke man gewoon aanwezig mogen zijn.

Het innerlijke jongetje
Wanneer het innerlijke meisje is gerustgesteld en de man weet wat er van hem wordt verwacht kan de innerlijke vrouw proberen om ook het jongetje weer wat ruimte te geven en hem weer langzaam bij het hele proces te betrekken. Vanuit haar wijsheid kan ze zien dat het goed is wanneer het innerlijke jongetje ondanks alles zo af en toe ook weer eens met zijn levenslustige en optimistische blik naar voren mag stappen zodat er in al het verdriet af en toe ook weer ruimte is om met humor naar de eigen situatie te kijken of om te genieten van iets heel kleins. Blijft het jongetje te lang buiten spel staan dan wordt de verleiding voor hem steeds groter om afwisselend, cynisch, opstandig of apathisch te worden.

Rouw is voor de innerlijke vrouw
Er wordt bij verlies dus heel veel gevraagd van de innerlijke vrouw. De innerlijke vrouw is er om alle behoeften te overzien. Er moet ruimte blijven voor de gevoelens van het meisje, de levenskracht, humor en lichtheid van het jongetje en de daadkracht van de man. Rouw is dus vooral een proces dat wordt gedragen door de innerlijke vrouw. Lukt het om het verlies vanuit de vrouwelijke wijsheid te benaderen en kan de vrouw toestaan dat ook het jongetje weer naar voren mag stappen dan blijft het leven ondanks alles draaglijk en spreek je van levenskunst (Klijn, Seykens, & Wiel, 2013).

Wil je ook inzicht krijgen in wat je kunt doen om jouw innerlijke vrouw overeind te houden of te versterken zodat ze in staat is en blijft om de zware taken tijdens jouw rouwproces op zich te nemen dan kan ik jou daarbij ondersteunen. Maak dan een afspraak voor een sessie rouwverwerking.