home1

Wat zie jij in een veld met paardenbloemen?

Een veld vol met onkruid...

of een veld vol met honderden wensen?

Het gezicht achter Natuurale

Mijn naam is Nathalie Graef en in de visie en activiteiten van Natuurale zie je alle opleidingen, ervaringen en passies uit mijn leven samenkomen.  Momenteel werk ik als wielwerkcoach en wandelcoach voornamelijk met mensen met een intense verlieservaring. Vaak wordt ik geinspireerd door de symbolieken uit de natuur of maak ik gebruik van de positieve invloed van de natuur tijdens wandelcoaching. De natuur is in vele opzichten voedend en helend. Dat ervaar je heel letterlijk tijdens een kruidenworkshops die ik op verzoek voor groepen kan verzorgen. Net zoals de natuur is ook mijn leven voortdurend in beweging. Ik blijf ervaren, leren en groeien en met mij zal ook Natuurale blijven groeien. Ik hoop je te kunnen inspireren en je eens met andere ogen te laten kijken naar jezelf en de wereld om je heen.

Wielwerk

Momenteel werk ik als wielwerkcoach. Als mens kunnen we veel leren over onszelf door te kijken naar hoe de principes van leven en groeien zich in de natuur afspelen. Dan blijkt dat elk einde ook weer het begin is van iets anders, iets nieuws. Dat het leven zich voltrekt als een cyclisch proces, een wiel dat altijd in beweging is. Werken aan de hand van dit cyclische wiel is Wielwerk. Momenteel volg ik nog de opleiding tot Wielwerktherapeut. www.wielwerkopleidingen.nl.

Wandelcoach

Geboeid door de manier waarop natuur en coaching prachtige samengaan, ben ik me ook gaan ontwikkelen tot Wandelcoach. In 2015 heb ik daarvoor de opleiding tot Wandelcoach volgens de TriA-methode gevolgd bij Wandelcoach Nederland.

Mijn professionele achtergrond in de Gezondheidszorg

In 1995 ben ik na mijn studie Beleid en Management Gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam begonnen met mijn loopbaan in de Geestelijke Gezondheidszorg in Delft. Binnen deze sector heb ik verschillende beleids- en managementfuncties uitgevoerd en uiteindelijk vond ik mijn passie in het vak van preventiewerker. Met het ontwikkelen en managen van regionale preventieprojecten in de regio Eindhoven ontwikkelde ik de nodige kennis over factoren die bijdragen aan het ontstaan van psychische problematiek maar ook aan de mogelijkheden die er zijn om deze problematiek te voorkomen. 

Mijn professionele achtergrond als Meester Herborist

Toen in 2008 mijn derde kind werd geboren, besloot ik mijn loopbaan binnen de Geestelijke Gezondheidszorg te beëindigen en naast het opvoeden van drie jonge kinderen ook gehoor te geven aan mijn groeiende belangstelling voor kruiden en de natuur. Ik volgde de opleiding tot Herborist en Meester Herborist aan de Europese Academie voor Natuurlijke Gezondheidszorg en raakte steeds meer gefascineerd door de kruiden, de natuur en de preventieve en helende mogelijkheden ervan. In 2011 haalde ik mijn diploma en ik vind het nog steeds bijzonder om de duizenden jaren oude kennis omtrent de toepassingsmogelijkheden van kruiden ook uit te mogen dragen. 

Mijn persoonlijke ontwikkelingsproces en levenservaringen

In 2011 werd mijn leven hevig overhoop gehaald toen mijn partner zonder enig voorteken uit het leven stapte. Met drie jonge kinderen en duizenden vraagtekens bleef ik ontredderd achter. De zogenaamde zekerheden in het leven verdwenen als sneeuw voor de zon en ik voelde me tot op mijn ziel afgebroken. Maar in dat diepe dal vond ik ook de persoon die ik in de kern ben, samen met een enorme portie vechtlust. Met alle kennis die ik in mijn leven had vergaard, was er voor mij maar één weg. Ik moest de pijn aangaan en de rouw omarmen om erger te voorkomen. De preventiewerker in me hield me op de been en de natuur met al zijn metaforen gaf me troost. Als vanzelf ging ik me verdiepen in thema’s als de dood, rouw, de ziel, en het lukte me om het verdriet en de pijn te transformeren naar kracht waardoor ik als mens kon groeien en Natuurale kon ontstaan. Instinctief was ik op heel veel verschillende manieren met rouwverwerking aan de slag gegaan en het werd me duidelijk dat ik ook met deze ervaringen iets voor anderen zou kunnen betekenen. 

 

 

linkedin afb