home1

Nature is my church...

....love is my religion.

Bewust aanwezig zijn in een natuurlijke omgeving, daar te (leren) zien hoe de natuur is opgebouwd en hoe alle planten, dieren en mensen onderling met elkaar zijn verbonden, kan je heel veel leren over het leven in het algemeen en dat van jezelf in het bijzonder. Vaak vragen we ons af hoe te handelen, hoe nu verder en gaan dan voorbij aan onze eigen natuur, onze eigen kracht, onze innerlijke wijsheid, ons zelfgenezend vermogen, onze intu├»tie die precies weet wat goed voor ons is. 

Wanneer je je echter verdiept in de natuurlijke cycli zoals de seizoenen en je hun onlosmakelijke verbondenheid ervaart, dan kan dit je iets leren over je eigen leven. De processen in je eigen leven worden dan begrijpelijker en dat maakt de weg vrij voor persoonlijke groei. Door je als mens weer opnieuw te verbinden met de natuur kom je ook beter in contact met je eigen natuur en je innerlijke wijsheid. De natuur kun je dan beschouwen als een leermeester en dat is waar Natuurale voor staat en waar de naam Natuurale van is afgeleid. Dit alles is vertaald en verbeeld in het unieke Natuurale Levenswiel, een uniek coachingsinstrument waarmee je de ware aard en de bouwstenen van het leven zelf fysiek kunt ervaren.

Vanuit deze overtuiging probeer ik je te inspireren, mee te nemen en je blik te verruimen. Bij de coaching  of therapie, de activiteiten rondom rouwverwerking en de activiteiten met kruiden die Natuurale aanbiedt, zul je altijd worden geattendeerd op de lessen die de natuur ons aanreikt. 

bvisielentebvisiezomerabvisieherfstabwintera