contact

Door anders te kijken...

kun je anders gaan denken,

anders gaan doen,

anders gaan voelen,

anders gaan leven,

steeds meer in overeenstemming
met wie jij in je kern bent.

Rouwen om dat wat we verliezen door Corona

De wereld is in lockdown en daarmee zijn we onvermijdelijk ook allemaal op één of andere manier in rouw want in deze lockdown verliest ieder van ons wel iets. We verliezen het contact met de buitenwereld, nu van ons gevraagd wordt zoveel als mogelijk in ons eigen huis te blijven. Met de anderhalve meter maatregel verliezen we ook de voor velen zo noodzakelijke nabijheid van anderen. We verliezen dus allemaal wel iets maar in onze westerse maakbare wereld praten we niet graag over verlies.

Verlies is voor velen iets dat we het liefst ver bij ons vandaan houden. De kunst is echter te leren balanceren tussen ons verlies en het leven dat van ons vraagt om op een andere wijze door te gaan. Bewustwording van dit proces zorgt voor persoonlijke groei en een steviger fundament voor de uitdagingen die nog gaan komen.

Iedereen die ooit plotseling te maken krijgt met een intens verlies, zal ervaren dat je daarmee tegelijkertijd ook het fundament onder je leven verliest. Je ontdekt dat je onbewust altijd hebt geloofd dat het leven zoals je dat leefde iets vanzelfsprekends was, dat het leven zoals je het leefde zelfs planbaar, beheersbaar en controleerbaar leek. Je ontdekt bij een verlies dat je het leven onterecht en onbewust hebt gebouwd op de overtuiging dat de wereld voorspelbaar, rechtvaardig en veilig is en die veronderstelling valt uiteen wanneer we een onverwacht en intens verlies meemaken.
Door het uiteen vallen van deze fundamentele geloofsovertuiging worden we gedwongen om opnieuw zin en betekenis te gaan geven aan ons leven. Het vraagt om een nieuwe levensovertuiging maar nu met de wetenschap dat ook wij zelf dus blijkbaar zomaar getroffen kunnen worden door verlies.
In deze tijden van Corona en alle maatregelen die inmiddels zijn getroffen om de verspreiding van het covid-19 virus tegen te gaan, ervaren we opeens allemaal dat we zomaar getroffen kunnen worden door in dit geval een wereldwijde pandemie. Opeens is ook het verlies van ons werk, het verlies van onze financiële zekerheid, het verlies van sociale contacten en nabijheid, het verlies van onze gezondheid of zelfs het verlies van een dierbare die overlijdt aan dit virus niet meer ondenkbaar. De wereld voelt daardoor onvoorspelbaar en onveilig. Mensen schetsen verschillende beelden bij dit gevoel, het leven voelt als dolen door een doolhof zonder zicht op het uiteinde of alsof een aardbodem die onder je voeten in stukken breekt. De wereld is veranderd in een mijnenveld en het gevaar kan zomaar overal opeens opduiken.
Van oudsher zoeken we elkaar op wanneer iemand een intens verlies moet doorstaan. We delen in het verdriet middels rituelen waarbij we samenkomen en verbondenheid en troost ervaren. Door alle maatregelen zijn de rituelen die ons steunen nu grotendeels weggevallen waardoor onze gevoelens van verdriet, isolement en angst nog eens worden versterkt.
Het helpt wanneer je meer weet over dat wat verlies met je doet en wat jij zelf kunt doen om dit proces zo goed mogelijk door te komen. Verlies van wat je lief hebt doet pijn en alleen wanneer deze pijn wordt erkend, kan ze met de tijd verzachten. Tegelijkertijd vraagt een verlies om je aan te passen aan een nieuwe situatie. De kunst is te balanceren tussen het verdriet om dat wat er niet meer is en het weer oppakken van het leven onder nieuwe omstandigheden. Balanceren tussen verlies en herstel.
Wanneer je bewust aandacht geeft aan dit proces en gaat ontdekken hoe jouw unieke manier van rouwen eruitziet, kan de machteloosheid die je voelt bij datgene wat je overkomt, verdwijnen. Verlies vraagt om rouw en rouwen is niet het passief wachten tot het beter gaat. Rouwen is het tegenovergestelde, het is hard werken en wordt door velen ook als zwaar en intensief ervaren. Als je kunt gaan zien dat verlies ook een uitnodiging is om actief een nieuw mentaal, emotioneel, lichamelijk en spiritueel fundament te bouwen onder je leven, dan brengt verlies ook iets nieuws en dat is levenswijsheid en persoonlijke groei.

Wil jij meer weten over verlies en rouw, zoek je iemand die jou ondersteund in het proces rondom het verlies van je werk, je gezondheid of iemand die je dierbaar is en wil ook jij een nieuw en steviger fundament onder je leven bouwen, neem dan contact op met mij en bel of mail met Natuurale.