Hier vind je de privacyverklaring van Natuurale. Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Natuurale. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.


Natuurale

Bij Natuurale kun je terecht voor individuele coaching, activiteiten rondom rouwverwerking, kruidenworkshops en bijzondere wandelingen. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Natuurale verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee wordt gedaan en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Nathalie Graef is functionaris gegevensbescherming.

Contactgegevens:
www.natuurale.nl
Dorpstraat 26
6099 BJ Beegden
tel. 0630019358

Doel persoonsgegevens en grondslag

Natuurale verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Contact opnemen / aanmelden activiteiten
Jouw gegevens zullen worden verzameld als jij contact opneemt met Natuurale via de website. In het aanmeldformulier wordt gevraagd om de benodigde gegevens om je te kunnen informeren over de activiteit waarvoor je je aanmeldt. Dit zijn je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, adres en telefoonnummer, en eventueel overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch. De grondslag hiervoor is toestemming.

Inloggen website

Als cursist kun je gebruik maken van een afgesloten deel van de website van Natuurale met aanvullende informatie over de activiteiten waaraan je hebt deelgenomen. Hiervoor kun je inloggen op de website en ten behoeve hiervan worden naam en e-mailadres verzameld via het eerder genoemde inschrijfformulier of via een door jouw zelf ingevulde inschrijflijst voor toegang tot het speciale informatieve deel van de website. De grondslag hiervoor is toestemming.


Het afhandelen van uw betaling

Natuurale stuurt jou een factuur ter betaling van geleverde diensten. Ten behoeve hiervan wordt je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, adres en telefoonnummer verzameld via het inschrijfformulier. De grondslag hiervoor is een wettelijke verplichting.


Het versturen van nieuwsbrieven

Natuurale stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn bedoeld om jou te informeren over de activiteiten van Natuurale. Je voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres en de activiteiten waaraan je eventueel al eerder aan hebt deelgenomen worden verzameld via het inschrijfformulier op de website van Natuurale of via een door jouw ingevulde inschrijflijst voor info tijdens overige activiteiten. De grondslag hiervoor is toestemming.


Analytics

De website van Natuurale verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.


Doel bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens en grondslag

Natuurale Coaching en Natuurale Rouwverwerking maakt gebruik van een intakeformulier en verslaglegging om jou beter te kunnen helpen. Hierin worden bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die je tijdens de coachingssessies deelt verzameld. Deze gegevens worden verwerkt in een digitaal verslag en digitaal bewaard. De gegevens kunnen betrekking hebben op jouw:
- gezondheid
De wettelijke grondslag hiervoor is schriftelijke toestemming van jou.


Ontvangers

Yolknet
De website en back-ups van de website worden gehost bij Yolknet. Gegevens die jij achterlaat op de website van Natuurale zijn op de servers van Yolknet opgeslagen (www.yolknet.nl).


Opslagperiode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Natuurale, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.
Natuurale bewaart jouw bijzondere en persoonlijke persoonsgegevens tot zeven jaar na afsluiten van een coachingstraject, dit vanwege verplichtingen voor de belastingwetgeving en vanwege mogelijkheden tot nazorg. Algemene persoonsgegevens bedoeld voor informatieve en commerciële doeleinden zoals naam en email-adres worden bewaard totdat je verzoekt ze te verwijderen.


Beveiliging

Natuurale neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
De toegankelijkheid van de persoonsgegevens die door Natuurale of door eerder genoemde derden worden beheerd, is beveiligd met een wachtwoord.
De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.
De bestanden die persoonsgegevens bevatten zijn eveneens ter beveiliging vergrendeld met een wachtwoord.

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..


Jouw rechten

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Natuurale. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jouw genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. We nemen dan persoonlijk contact met je op.
Natuurale wil u er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Plichten

Natuurale verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Natuurale via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit worden verkocht aan derden.De gegevens die worden bewaard, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze gegevens niet worden aangeleverd, kan Natuurale de betreffende dienst niet aanbieden. 

Natuurale behoudt zich het recht voor de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Natuurale dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Natuurale te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw
recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Versie 1, 17 mei 2018